Col.laborador

SERGIO LÓPEZ EJARQUE

Sergio López Ejarque - Col.laborador

És un lletrat amb una àmplia experiència en litigació en tot tipus de conflictes civils i mercantils, que abasten camps tan necessaris per a l’assessorament empresarial com la gestió efectiva de la morositat, procediments per incompliments contractuals en el seu sentit més ampli, accions de responsabilitat contra administradors i accions de responsabilitat per producte defectuós.

 

És un expert en la configuració d’estratègies pre-contencioses, destacant en aquest camp la seva sòlida experiència en la modificació de xarxes comercials de companyies (distribució, agència, tot tipus de col·laboradors comercials).

Des de l’any 2007 i després de finalitzar un MBA a ESADE i un postgrau en Dret Concursal a la UPF (any 2008), va ampliar el seu àmbit d’experiència a l’assessorament a empreses en situació de crisis financeres, especialitzant-se també en refinançaments, incoació i tramitació de concursos i compra d’unitats productives.

Aquesta experiència l’ha adquirit desenvolupant íntegrament la seva carrera professional en dos dels despatxos líders en assessorament legal a nivell nacional Pricewaterhouse Coopers Tax & Legal Services i Garrigues, aconseguint en tots dos la categoria d’Associat Sènior i liderant grups de treball de diversos equips d’advocats.

Durant els seus tretze anys d’experiència en aquests despatxos ha prestat assessorament recurrent a grans multinacionals destacant:

  • Assessorament com a responsable de l’àrea processal a Espanya
    del primer fabricant europeu de vehicles, assessorant a les seves marques en tot tipus de procediments contenciosos de dret civil i mercantil.
  • Assessorament com a responsable de l’àrea processal d’un dels fabricants líders a nivell mundial d’electrodomèstics.
  • Assessorament com a responsable de l’àrea processal de l’empresa líder fabricant de pintures a Espanya.
  • Participació en el refinançament d’un dels promotors immobiliaris més importants de Catalunya.
  • Assessorament a un dels principals bancs que operen a Espanya, davant de situacions concursals i pre-concursals dels seus clients. Gestió de morositat.
  • Assessorament recurrent a grups de socis minoritaris en conflicte amb socis majoritaris.