Advocada

Pilar Parapar

Pilar Parapar - Advocada

Departament Jurídic Laboral
Llicenciada en Dret per la Universitat Santiago de Compostela. Màster en Dret Financer i Tributari per la mateixa universitat. Va estar preparant les oposicions per la carrera judicial i fiscal. Es va incorporar al despatx al 2009.
Membre de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB).