Llicenciada en Dret

Beatriz Llacuria

Beatriz Llacuria - Llicenciada en Dret

Departament Jurídic Laboral
Llicenciada en Dret por la Universitat de Cantàbria. Va estar preparant oposicions per la Inspecció de Treball. Es va incorporar al despatx al 2014.