PROCESSAL I CONCURSAL

Coll advocats col·labora dins de la mateixa oficina amb el despatx EJARQUE advocats, especialitzat en Dret concursal i concursal (litigis civils i mercantils). Aquesta firma assessora a clients en situacions de conflicte comercial, perseguint la màxima protecció dels seus drets i interessos, tant en la fase precontenciosa (arribant a acords transaccionals i/o assessorant el seu client en les fases prèvies a una reclamació judicial) com en la fase contenciosa (en el marc d'un procés civil). EJARQUE també integra un servei especialitzat en la lluita contra la morositat, que centra els seus esforços en la prevenció i en la celeritat per evitar i en el seu cas recuperar els màxim d’impagaments. Així mateix, té una àmplia experiència en l'assessorament d'empreses amb problemes de liquiditat, que requereixen una reestructuració del seu deute i/o sol·licitar el procés concursal.