PRIVACITAT I COMPLIMENT NORMATIU

Coll Advocats col•labora amb l'empresa METRICSON en l'assessorament jurídic a societats subjectes al compliment de normativa especial o sectorial. A més, METRICSON té un departament especialitzat en la protecció de dades personals (privacitat), comerç electrònic, propietat intel•lectual i protecció al consumidor. METRICSON, amb oficines a Barcelona i Valencia, ha estat recentment destacada per la International Board Chambers and Partners com una de les millors firmes en dret de les tecnologies d'Espanya.