ASSESSORAMENT JURÍDIC LABORAL

Des dels seus orígens, COLL ADVOCATS s’ha especialitzat en l'àrea laboral, sent fins ara una de les firmes més reconegudes en aquest àmbit.

Per tant, podem assegurar als nostres clients una àmplia experiència en aquesta àrea del dret. Els nostres advocats ofereixen un tracte personalitzat al client, coneixent de primera mà les situacions que els afecten i oferint una disponibilitat total.

Serveis que oferim

 • Contractació laboral ordinària o d’alts directius
 • Expedients de Regulació d’Ocupació amb extinció i/o suspensió de contractes de treball
 • Modificació de les condicions de treball
 • Trasllats i mobilitats geogràfiques
 • Sancions i acomiadaments de tot tipus
 • Procediments administratius, laborals i contenciosos
 • Negociació i assistència en conflictes col·lectius
 • Processos d’arbitratge davant el Tribunal Laboral
 • Assistència jurídica davant la Inspecció de Treball i davant els jutjats Socials i elaboració d’Auditoria Laboral i de la Seguretat Social.

GESTIÓ LABORAL

Amb la finalitat de donar un assessorament a l’àrea de gestió laboral, COLL ADVOCATS va decidir obrir un Departament per atendre als clients que desitjaven externalitzar la gestió de les nòmines, fent possible assessorar als nostres clients en tot l'àmbit laboral, tant jurídic com de gestió.

 • Confecció de nòmines
 • Contractes de treball
 • Assegurances socials
 • Documentació de l'Impost sobre la Renda
 • Processos d’altes i baixes dels treballadors
 • Elaboració d’escrits i liquidacions de quitances
 • Informes de costos
 • Assessorament en la correcta aplicació dels Convenis Col·lectius