ASSESSORAMENT FISCAL I COMPTABLE

COLL ADVOCATS col·labora en la mateixa oficina amb METRICSON, firma professional amboficines a Barcelona i València. El seu departament de comptabilitat i fiscalitat té una àmplia experiència en l'assessorament tant a empreses nacionals com internacionals. METRICSON és el soci ideal per a qualsevol empresa interessada a optimitzar els seus processos i circuits comptables així com els seus costos fiscals, tant en el dia a dia de la seva activitat i pla d'operacions o durant accions especials. La firma té la seva pròpia plataforma, a través de la qual els clients poden accedir a la informació comptable i fiscal actualitzada, descarregar informes i pronòstics, i comunicar-se amb els professionals assignats al seu compte.

ASSESSORAMENT I GESTIÓ FISCAL

  • Preparació de la fiscalitat general i internacional.
  • Càlcul de preus de transferència.
  • Aplicació del IVA i impostos indirectes.
  • Tributació Local
  • Assessorament a empresa familiar.
  • Orientació sobre procediments tributaris

ASSESSORAMENT I GESTIÓ COMPTABLE

  • Aplicació dels principis i normes del Pla General Comptable (PGC) i estàndards internacionals financers.
  • Assessorament a grups d'empreses en les matèries relatives a la consolidació financera.
  • Comptabilitat en adquisicions, reorganitzacions i fusions.
  • Aplicació d'estàndards d'auditoria.